Medycyna dawna i współczesna - blog

O autorze

Absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; doktor nauk biologicznych. Praca doktorska wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. med. Romana Meissnera na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.  Dodatkowo odbył indywidualne studia z zakresu medycyny sądowej i kryminalistyki na Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego i Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu.
Autor ponad 100 prac naukowych z zakresu biologii, historii medycyny i farmacji, toksykologii, farmakologii, medycyny środowiskowej i pracy oraz fitochemii.
Od 2010 r. habilitant (badania roślin fitoncydowych na obszarze Polski /Wielkopolska, Podkarpacie/ i Szwajcarii), opiekun naukowy nad badaniami: prof. dr hab. Janusz Jankowiak (Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu).
Wieloletni stypendysta szwajcarskiej Fundacji Büchnera; w latach 1993-2000 opiekę naukową w Fundacji nad H. Różańskim pełnił prof. dr hab. med. Andrzej Danysz.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie.
Wykładowca w Europejskim Studium Psychologii Zwierząt i Wiedzy Praktycznej (ziołolecznictwo towaroznawstwo, farmakognozja, farmakologia, receptura).
W latach 2004-2007 dyrektor Ośrodka Badawczo-Rozwojowego LNB Poland (potem Cargill). Autor i inicjator licznych preparatów profilaktyczno-leczniczych dla zwierząt, naturalnych alternatyw kokcydiostatyków i stymulatorów wzrostu, wdrożonych do przemysłu.
W okresie 2007-2008 współwłaściciel i Dyrektor Działu Wdrożeń i Rozwoju firmy Plantvet Sp. z o.o. w Poznaniu, międzyczasie prezes zarządu tej spółki.
Konsultant naukowy wielu firm farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych w kraju i za granicą
Obecnie również dyrektor Działu Badań i Rozwoju firmy Adifeed Sp. z o.o. w Warszawie. Właściciel firmy PlantaFarm w Swarzędzu zajmującej się konsultingiem naukowym i technologicznym (w zakresie farmacji, suplementów i kosmetologii) oraz produkcją preparatów profilaktyczno-leczniczych dla ludzi i zwierząt.
Autor wielu receptur i rozwiązań technologicznych preparatów dla przemysłu kosmetycznego, spożywczego i farmaceutycznego. Pomysłodawca wdrożonych projektów fitomelioracji i bioremediacji zanieczyszczonych gleb oraz zbiorników i cieków wodnych.
Od 1994 r prowadzi prace nad utworzeniem bazy szczegółowych informacji o ludowych lekach naturalnych rzadko stosowanych i zaniechanych (od początku projekt finansowany przez Fundację Büchnera, następnie projekt był finansowany przez LNB Poland, a obecnie przez AdiFeed Sp. z o.o.).
Od 1996 do 2000 r, a potem od 2005 r. badania nad właściwościami przeciwnowotworowymi wybranych substancji roślinnych (alkaloidy benzofenantrydynowe, laktony, seskwiterpeny, kwasy fenolowe, kompleksy platynowo-galusowe i uracylowo-imidazolowo-alkaloidowe). Efektem badań jest opracowanie szeregu preparatów o nazwie Onkostat, np. Onkostat 1974, Onkostat GAL, Onkostat GMAL – doustnych i pozajelitowych (w trakcie badań).
Zainteresowania zawodowe: chemotaksonomia, fitotoksykologia, ekotoksykologia, medycyna środowiskowa, fitochemia, fitofarmakologia, patologia, historia i filozofia nauk medycznych oraz biologicznych.

Wybrane prace naukowe i popularnonaukowe:

1. Różański H.: Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych z gleb zanieczyszczonych ropą naftową i jej pochodnymi. I Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej. Mat. konf. s. 73-75. Ustroń 1998.
2. Różański H.: Zaburzenia składu chemicznego roślin leczniczych, pastwiskowych i warzywnych pochodzących z gleb i wód zanieczyszczonych ropą naftową oraz produktami ropopochodnymi. III Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. Mat. konf. 364-374. Poznań 1999.
3. Różański H.: Zmienność składu chemicznego parazytofitów w zależności od zróżnicowanych chemotaksonomicznie żywicieli.  VII Lubelska Środowiskowa Konferencja Magnezologiczna. Materiały konferencyjne, s. 44. Lublin 2003.
4. Różański H., Drymel W.: Adicox jako źródło fitoaleksyn i fitoncydów. Polskie Drobiarstwo. 12/2010, s. 17-20.
5. Różański H.: Charakterystyka najważniejszych Urotropica i ich zastosowanie w fitoterapii chorób układu moczowego. Lek w Polsce Drug in Poland, nr 4’07 - cz. I, s. 93-102; nr 5’07 - cz. II, s. 66-80.
6. Różański H., Drymel W.: Właściwości hepatoprotekcyjne związków diferuloilometanu, kwasu dikawoilochinowego i flawonolignanów oraz ich zastosowanie w profilaktyce chorób wątroby u zwierząt gospodarskich.  XXIII  Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka praktyce drobiarskiej - praktyka drobiarska nauce". Materiały konferencyjne Poznań 2011, s. 221-225.
7. Różański H. Właściwości przeciwpierwotniakowe wybranych kompozycji składników roślinnych. Raport z badań. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy LNB Poland. Kiszkowo 2006 r.
8. Różański H. Środki antyseptyczne i odkażające stosowane w medycynie dawnej i współczesnej. Lek w Polsce, vol. 14 nr 3’04, s.  66-77.  Vol 13 (154) nr 10/2003, s. 68-81, vol 13 (155) nr 11/2003, s. 94-110.
9. Różański H.: Naturalne alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu i kokcydiostatyków.  LNB Poland, Stryków 2005. Konferencja Naukowa.
10. Różański H.: Immunostymulatory pochodzenia roślinnego przydatne w medycynie weterynaryjnej. Magazyn Weterynaryjny, suplement – świnie, czerwiec 2006 r., s. 94-96.
11. Różański H.: Rodzaje i metody kontroli jakości surowców zielarskich i produktów ziołowych. LNB Poland, Kiszkowo 2006.
12. Różański H.: Surowce roślinne stosowane w fitoterapii schorzeń układu oddechowego. Z nami zdrowiej. Magazyn dla Farmaceutów nr 8/2008, s. 15-19.
13. Różański H.: Środki roślinne stosowane w leczeniu biegunek. Z nami zdrowiej. Magazyn dla Farmaceutów nr 7/2008, s. 13-17.
14. Różański H.: A suvery of old and modern herbal medications in the diseases of circulatory system – part 1, 2, 3. Essentia Medica nr 2, 3, 4/2009.
15. Różański H.: Fitoterapia zakażeń układu moczowego. Lek w Polsce, Drug in Poland, nr 5 (232) maj 2010, cz. I, s. 18-31, nr 6/7 (233) czerwiec/lipiec 2010, cz. II, s. 27-41.
16. Różański H., Kilar J., Ruda M.: Wpływ roślin fitoncydowych na utrzymanie zdrowotności zwierząt jeleniowatych w ekologicznej hodowli fermowej. LXXV Zajazd  Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Materiały Konferencyjne, Poznań 2011, s. 209.
17. Różański H.: Dzieje badań i stosowania w medycynie krajowych roślin pasożytniczych z rodziny Scrophulariaceae oraz Cuscutaceae. Akademia Medyczna im. K. Marcinkowskiego. Poznań 2004.
18. Różański H.: Avilin Balsam – Powrót oryginalnej formuły profesora Szostakowskiego. Zakażenia Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych. 2009, tom 9 (1) styczeń-luty, s. 105-106.
19. Różański H.: Cukry i alkohole cukrowe w kosmetologii. Kosmetyka 1(3) 2008, s. 65-67.
20. Różański H: Woski w dawnych i współczesnych kosmetykach naturalnych. Kosmetyka nr 1 (3) 2008 styczeń-marzec, s. 62-64.
21. Różański H.: Rdestowce. Porady na zdrowie. 2/2007, s. 14-16.
22. Różański H.: Leczenie choroby zwyrodnieniowej. Dawne i współczesne środki naturalne. Lek w Polsce, Dug in Poland; cz. I nr 12’06 , s 67-77; nr 2’07 cz. II, s. 67-84.
23. Różański H., Łuszczyna W.: Fitoterapia chorób wątroby i dróg żółciowych. Lek w Polsce, Drug in Poland. Nr 6’06 (cz. I), s. 66-77; nr 6’06, s. 67-82.
24. Różański: Fitoterapia – dolegliwości okresu przekwitania. Lek w Polsce Drug in Poland. Nr 11’06, s. 87-104.
25. Różański H.: Charakterystyka wybranych Metabolica pochodzenia roślinnego. Wydawnictwo Medyk. Warszawa 2006.
26. Różański H.: Właściwości lecznicze jeżówek Echinacea. Lek w Polsce nr 13’03, s. 97-101.
27. Drymel W., Różański H.: Wykorzystywanie fitoaleksyn w poprawie zdrowotności zwierząt gospodarskich. The Polish Branch of World’s Poultry Science Associaton. XXII International Poltry Symposum PB WPSA, „ Science for poultry practice – poultry practice for science. Olsztyn 2010,
28. D. Korniewicz, H. Różański, Z. Usydus, Z. Dobrzański, A. Korniewicz, P. Kaczmarek, A. Frankiewicz: Effect of herbiplant cs preparation on basic nutrient digestibility and mineral balance and absorption in fatteners. Ann. Anim. Sci., Vol. 7, No. 2 (2007) 259­271.
29. Korniewicz D., Różański H., Usydus Z., Dobrzyński Z., Korniewicz A., Karczmarek P., Frankiewicz A., Szulc K. 2007. Efficiency of plant extracts (Herbiplant CS) in pigs fattening. Polish Journal of Food and Nutrition Scienes. 2007, vol. 57, No. 4 (B) pp. 309-315.
30. Korniewicz D., Różański H., Effectiveness of active substances of plant origin in pigs feeding. Mag. Wet., Supl.-Świnie., 2006, 22-24.
31. D. Korniewicz, Z. Dobrzański, A. Korniewicz, P. Kaczmarek, H. Różański, K. Pogoda-Sewerniak: Influence of plant extracts (herbiplant cs) on biochemical indices  and mineral elements  in blood serum of fatteners. Acta Sci. Pol., Medicina Veterinaria  6(2) 2007, 35-43.
32. Lipiński K., Różański H.: Konsekwencje wycofania stymulatorów wzrostu - zastosowanie alternatywnych dodatków roślinnych. Wydawnictwo LNB, Licheń Stary 2005. Konferencja Naukowa.
33. Niżnikowski R., E. Strzelec, H. Różański, M. Klockiewicz, K. Głowacz, G. Czub, A. Darkowska, K. Szymański, A. Pokrop: The effect of addition of phytoncides treatment to concentrate on growth performance and dairy traits in goats. IDF International Symposium on Sheep, Goat and other non-Cow Milk. Athens, May 2011.